Agencja pracy Tymczasowej

Agencja Pracy Tymczasowej Stargard Zadzwoń 790666593

zachodniopomorskie

Rozliczanie płacy minimalnej we Francji jest ważnym obowiązkiem firm, których kierowcy realizują usługi transportu międzynarodowego na terenie tego państwa. Razem z ustawą Loi Macron oraz wdrożonym dekretem nr. 2016-418, francuskie wynagrodzenie minimalne dla delegowanych kierowców ciężarówek wyszczególnione pozostało w specjalnych regulacjach.

Agencja Pracy Tymczasowej Recz Zadzwoń 790666593

Konieczność wypłacania ustalonej opłaty za wszelką porę pracy wpływa na koszty pracownicze polskich spółek transportowych robiących we Francji, a także wymusza pewne obowiązki administracyjne na pracodawcach organizujących podróże służbowe naszych pracowników.

Zamów pracowników wejdź na Agencja Pracy Tymczasowej

Obowiązki administracyjne

Przedsiębiorstwa transportowe odpowiedzialne są do wyznaczenia swojego obywatela na placu Francji, we każdych możliwych przypadkach delegowania. Działa to również kabotażu, kiedy również przewozu dwustronnego. Przedstawiciel tego gatunku widoczny jest zbyt reprezentowanie przedsiębiorstwa we Francji, a także dostarczanie wymaganej dokumentacji.

Firma transportowa musi również wypełnić dla każdego delegowanego kierowcy ciężarówki odpowiednie zaświadczenie o fakcie delegowania. Wymogiem administracyjnym istnieje dodatkowo prowadzenie ewidencji czasu pracy przebywanej na pole Francji. Kierowca ciężarówki powinien trzymać zaświadczenie o delegowaniu w samochodzie, razem z materiałem potwierdzającym zawarcie umowy o pracę.

Zasady rozliczenia

Rozliczanie płacy minimalnej we Francji obejmuje wyznaczenie godzin praktyce w system zgodny z obecnymi na terenie tego państwa zasadami. Powinno uwzględniać godziny równoważne oraz nadliczbowe, wypłacane z dobrym dodatkiem według dotychczasowej stawki. Od stycznia 2019 roku, stawka płaca minimalna we Francji zwiększyła się i obecnie wynosi 10,03 euro za godzinę. W zestawieniu należy również uwzględnić czas pracy tzw. amplitudy, która wyznacza okres między odpoczynkami pracownika.

Agencja Pracy Tymczasowej Recz Zadzwoń 790666593

Przydatne jest dodatkowo wyznaczenie dni urlopu i pozostałych wolnych dni, włącznie z kojarzącymi się do nich wynagrodzeniami. Obowiązek rozliczania płacy minimalnej we Francji nie dotyczy przewoźników, którzy tworzą jedynie przejazdy tranzytowe.

Płaca minimalna i prawo unijne

Razem z podstawowymi przepisami, składniki wynagrodzenia i nowe dodatki zawarte w państwowym układzie zbiorowym dotyczą także delegowanych pracowników francuskich. Regulacje też nie są zgodne z przepisami prawa unijnego, jednak podlegają weryfikacji w sukcesu przeprowadzania kontroli przez francuską Państwową Inspekcję Pracy.

Francuskie służby kontrolne wymagają honorowania krajowych przepisów, nawet jeżeli sprzeciwiają się temu organy unijne. Płaca minimalna wychodząca z organizmu zbiorowego może wówczas uczyć nie tylko minimalną stawkę godzinową, lecz także dodatek stażowy (zależny od długości pozycji i odnoszący do 8 proc.), dodatek z tytułu pracy porą nocną, wszelkie dodatki z tytułu praktyce w prawdziwa i niedziele oraz należności z tytułu podróży służbowych, naliczane za jakiś dzień z zakwaterowaniem oraz dwoma posiłkami.

Konsultacja techniczna

Źródło artykułu Rozliczenie płacy minimalnej we Francji

 

Agencja Pracy Tymczasowej Recz Zadzwoń 790666593

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *